Heijningen, sanering Metaalweg

Opdrachtgever:

Zegel Impex B.V.

Uitvoeringsperiode:

2017

Contractvorm:

De firma Zegel Impex BV heeft plannen om het oppervlak van de hal uit te breiden. Naar aanleiding hiervan is er een bodemonderzoek gedaan waarbij er een verontreiniging is aangetroffen in de bodem en het grondwater.

Onder milieukundige begeleiding heeft Verheij Milieu de bovenlaag verwijderd en in depot gezet. De onderliggende verontreinigde grond is afgegraven en afgevoerd naar een reinigingsinstallatie. Na het afgraven is er een drain aangebracht. Via de in het laboratorium gekeurde monsters van de putwanden en -bodem is aangetoond dat de verontreiniging is verwijderd.

De ontgraving is aangevuld met gecertificeerd trechterzand, waarna de bemaling is aangesloten op de aangebrachte drain. Hiermee is enkele dagen het grondwater gesaneerd.

Na een week zijn er monsters genomen van het grondwater en is aangetoond dat de verontreiniging volledig is verwijderd.