Hendrik-Ido-Ambacht, De Volgerlanden (sanering fase 3)

Opdrachtgever:

De Volgerlanden Hendrik-Ido-Ambacht

Uitvoeringsperiode:

2017

Contractvorm:

In Hendrik-Ido-Ambacht heeft De Volgerlanden sinds 2000 een groot gebied ontwikkeld voor woningbouw. Totaal worden er ongeveer 5.000 woningen gebouwd. Binnen het gebied zijn een aantal verontreinigingen gevonden. Verheij heeft hier reeds diverse bodemsaneringen uitgevoerd onder de BRL7000.

In fase 3 wordt een eiland aangelegd met diverse waterpartijen. Ook nu kreeg Verheij Milieu een uitdaging voorgeschoteld. Binnen een week tijd de verontreinigde grond ontgraven, de bodemsanering afronden en administratief opleveren.

PFOA/ Gen X - Dordrecht

Om het nog iets gecompliceerder te maken is vlak voor de start van de sanering door Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid de handreiking verstrekt met betrekking tot de PFOA van Dupont/Chemours uit Dordrecht. Dit had gevolgen op de afvoer van de Niet Toepasbare grond en de vrijkomende industriegrond.

De opleverdatum van het project en de overdrachtsdatum van het perceel bleef echter staan, waardoor Verheij Milieu alle zeilen bij heeft moeten zetten. 5 werkdagen voor de opleverdatum kon de sanering starten. De grond is ontgraven en afgevoerd. Omdat de verontreiniging over meerdere bodemlagen is verdeeld, worden de wanden bij elke halve meter uitgekeurd conform de BRL6000(milieukundige begeleiding).

Evaluatie BRL7000

Op de dag van overdracht van het perceel is de ontgraving vrijgegeven en aangevuld. Ten behoeve van de oplevering is dezelfde dag het evaluatieverslag van de BRL7000 en het opleverdossier aangeleverd. Op de dag van afronden van de werkzaamheden! Op deze manier is de  opleverdatum behaald voor de overdrachtsdatum van het perceel. 

Efficiënte inzet

Bij het uitkeuren van de wanden van de sanering is het vaak wachten op uitslag van de monsters. Deze tijd is gebruikt om diverse andere werkzaamheden te doen. Op een aantal percelen is puin aangetroffen in de bodem. Dit is ontgraven en afgevoerd naar een erkend verwerker. Op deze manier kon het materieel en personeel efficiënt worden ingezet. Daarnaast zijn deze percelen op deze manier netjes opgeleverd aan de toekomstige eigenaren.