Rotterdam, sanering en herinrichting Verlengde Petroleumweg

Opdrachtgever:

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Uitvoeringsperiode:

2015

Contractvorm:

RAW-bestek + EMVI

Projectwebsite:

De Petroleumweg wordt een paar honderd meter verlengd over het voormalige terrein van BP. Om deze reden wordt het onder en boven de grond opnieuw ingericht. Om de reeds gevestigde bedrijven aan te sluiten op het gas-, water- en lichtnetwerk heeft Verheij een nutsstrook aangelegd. Door de historie van het terrein zijn er vele onbekende, ondergrondse obstakels en kabels en leidingen en is de bodem verontreinigd. Om deze reden is al het grondwerk uitgevoerd met zuigwagens. Er is uiteindelijk 17.000 m3 aan verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd.
Om de werkzaamheden aan de kabels en leidingen goed te laten verlopen is er een enorme samenwerking tussen het Havenbedrijf Rotterdam, Verheij, het leidingbureau en de nutsbedrijven op touw gezet, waarbij er elke week op locatie is vergaderd. 

In de Botlek is de Petroleumweg verlengd over het voormalige terrein van BP. Dit terrein is overgedragen aan het Havenbedrijf en moet opnieuw worden ingericht om te voldoen aan de eisen van de openbare ruimte. Zo komt door de slechte waterhuishouding tijdens slecht weer de rijbaan volledig onder water te staan. Hierdoor zijn de bedrijven, die er in de jaren van de overdracht reeds zijn gevestigd, slecht bereikbaar. Ten behoeve van de afwatering wordt er gedurende het project een nieuw riool aangelegd.

Ook krijgen de bedrijven nieuwe officiële huisaansluitingen. Voorheen was dit niet mogelijk omdat het geen openbaar terrein was. Voor de nieuwe kabels en leidingen én de geplande bouw van een trafostation aan het einde van de weg wordt er een volledig schone nutsstrook aangelegd. 

Verontreinigde grond & ondergrondse obstakels

Het project zit vol met uitdagingen. Zo is de bodem verontreinigd ten gevolge van de baggerspecieloswal van de rivier en zijn er vele ondergrondse obstakels doordat het werkterrein is geweest van BP. Het volledige gebied ligt vol met oude en bestaande kabels en leidingen, oude ondergrondse putten, vele poeren van oude kabelbruggen, oude funderingen, enzovoort. Om deze reden is het volledige grondwerk, alleen al 17.000 m3 aan verontreinigde grond, uitgevoerd met zuigwagens.

EMVI & Flexibel acteren

Verheij heeft de aanbesteding gewonnen door middel van het aanleveren van het beste EMVI-plan. Als onderdeel van het plan heeft Verheij de Omgevingsmanagement voor dit project gedaan. Vooraf is het plan, de fasering en de planning bij elk bedrijf toegelicht. Daarna is er elke week een Stakeholdersoverleg geweest om de stand van zaken, opmerking en vragen te bespreken.

Verder hebben we in de voorbereiding middels grondradar zoveel mogelijk ondergronds inzichtelijk gebracht.

Tijdens de uitvoering heeft Verheij continu flexibel moeten acteren omdat er steeds nieuwe zaken boven de grond kwamen die voor oponthoud zorgden. Ontelbare keren is in overleg met de opdrachtgever de planning en fasering aangepast om zoveel mogelijk van het werk door te kunnen laten gaan.

Ook in het ontwerp van het bestek hebben we diverse wijzigingen doorgevoerd om de kosten van het project te drukken, bijvoorbeeld in diverse grondstromen, ligging van het aan te brengen riool, de opbouw van gootconstructies, enzovoort.

Al deze werkzaamheden zijn in nauwkeurig overleg met de stakeholders gedaan, zodat deze altijd goed bereikbaar zijn.

Hoogspanningskabels & Innovatieve oplossing

In de bodem zijn diverse kabels en leidingen aangetroffen van vóór de Tweede Wereldoorlog. Hierbij is uiterste zorgvuldigheid vereist omdat de geringste belasting kan leiden tot schade. Deze stuurkabels en hoogspanningskabels zijn van groot belang voor een groot gedeelte van de bedrijvigheid om het werkterrein. Ook onder deze kabels moest de bodem gesaneerd worden. Daarom is hiervoor een schakelplan gemaakt, waarmee de hoogspanningskabels tijdelijk konden worden uitgeschakeld en de bodem kon worden gesaneerd.

Omdat deze grote kabels niet 'eventjes aan de kant gelegd kunnen worden' is hier iets voor bedacht. Met een innovatieve oplossing is het tracé van een paar honderd meter met uiterste zorgvuldigheid kortdurend opgehangen, de bodem gesaneerd, direct weer aangevuld en de kabel weer terug gelegd op haar originele positie.

Samenwerking kabels en leidingen

Om de bedrijven aan te sluiten op het gas-, water-, en lichtnetwerk zijn de kabels en leidingen door getrokken tot het einde van de nieuwe weg. De aanleg hiervan is erg complex. Zo moet allereerst de nutsstrook worden opgeschoond zodat de nutsbedrijven in schone grond kunnen werken. Daarnaast is de wens om de aanleg van de diverse leidingen en het opschonen van de nutsstrook zoveel mogelijk te combineren om de overlast op de stakeholders te verkleinen. De door omstandigheden steeds wijzigende fasering is hierbij een extra uitdaging, omdat de nutsbedrijven zoveel mogelijk lengte meters aan één stuk willen uitvoeren. Om dit zo efficiënt mogelijk te laten verlopen is er een enorme samenwerking tussen het Havenbedrijf Rotterdam, Verheij, het leidingbureau en de nutsbedrijven op touw gezet, waarbij er elke week op locatie is vergaderd.