Naarden, Bollelaan 6-8

Opdrachtgever:

Milieubureau Inventerra

Uitvoeringsperiode:

2021

Contractvorm:

laagste inschrijving

Verscholen in een groene omgeving gaat Verheij Milieu aan de slag.

Saneringswerk: Voor een ontwikkelaar gaat Verheij Milieu (i.s.m Milieubureau Inventerra) een bodemsanering uitvoeren waarna 3 woningen gebouwd kunnen worden. Het is een omvangrijk project. Eerst moet een flink aantal bomen gekapt te worden. En er blijkt duizendknoop op het perceel te groeien, welke natuurlijk eerst zorgvuldig verwijderd moet worden.

Design & Construct: Aanvullend op de saneringswerkzaamheden, is Verheij Milieu gevraagd een oprit te ontwerpen. Het perceel ligt namelijk ca. 3meter lager dan de openbare weg. Het is een ontwerp geworden met keerwanden welke constructief zijn berekend. Middels deze oprit kan de bodemsanering worden uitgevoerd, zijn de percelen bereikbaar voor bouwverkeer tijdens de bouw van de woningen en daarna geeft het een veilige toegang voor de bewoners.

Vooroorlogse muur: De opdrachtgever heeft ons nog een vervolgopdracht gegeven: op de grens van het project staat een oude gemetselde muur van voor de oorlog. Deze verkeert in slechte staat. Om deze te behouden gaat Verheij deze muur verstevigen. Ook deze deelopdracht hebben we met Design en Construct aangenomen, waarvoor al tekeningen en berekeningen zijn gemaakt.