Dordrecht, herstellen leeflaag Crayenstein (fase 2)

Opdrachtgever:

Gemeente Dordrecht

Uitvoeringsperiode:

2020

Contractvorm:

onderhandse aanbesteding

Het terrein aan de Baanhoekweg was van 1970 tot 1983 in gebruik als stortplaats voor huisvuil, bouw- en sloopafval, as en slakken uit verbrandingsovens, bedrijfsafval, rioolslib, groenafval en baggerspecie. Uiteindelijk werd er 1,1 miljoen kubieke meter afval gestort voordat de stortplaats werd gesloten en afgedekt met een laag schone grond.

Het werd overgedragen aan het recreatieschap, waarna er een wielerbaan (1982), een golfbaan (1987) en een skibaan (1998) werden aangelegd. Uit nader bodemonderzoek blijkt dat de afdeklaag in de afgelopen jaren op veel plaatsen dunner dan de vereiste 55 centimeter is geworden of geheel is verdwenen. Dat betekent dat gevaarlijke stoffen uit de bodem aan de oppervlakte kunnen komen.
Verheij Milieu heeft in opdracht van de Gemeente Dordrecht en in samenwerking met Tritium Advies in 2019 alle spots in de leeflaag hersteld.
Deze samenwerking is in de afgelopen weken opnieuw opgezet om diverse locaties van de leeflaag te repareren. Vooraf is door Verheij Milieu een advies opgesteld met meerdere oplossingsvarianten (Design & Construct), waarna in overleg met de opdrachtgever de beste variant is uitgekozen.
De uitvoering is in samenspraak met de wielervereniging -die op deze loactie gevestigd is- naar wens verlopen en opgeleverd.
Binnen 2 dagen na het afronden van de “sanerende werkzaamheden” is onze BRL-evaluatie bij de opdrachtgever aangeboden. Op deze manier is de administratieve afhandeling van een sanering geen onnodig langdurig traject.