Beleidsverklaring
Wie zijn wij en waar staan we voor? Lees dat in onze beleidsverklaring.

Sinds 2008 voert Verheij Infra de meest complexe en uiteenlopende saneringsprojecten uit: op kleine schaal tijdens het uitvoeren van rioleringswerk of grootschalig (ruim 20.000 ton) voor het aanbrengen van een nutsstrook. Traditioneel graven is niet altijd mogelijk. Op een van onze projecten hebben we de nutsstrook dan ook aangelegd met behulp van zuigwagens in verband met de vele aanwezige kabels en leidingen.

Er is jarenlange ervaring opgebouwd en sinds 2016 wordt hier nog meer aandacht aan besteed door Verheij Milieu. Verheij Milieu verzorgt het gehele traject voor u:

De volledige voorbereiding, het kundig afgraven en afvoeren van vervuilde grond tot aan het aanleveren van een opleverdossier. Ook bij Verheij Milieu geldt onze onze slogan 'Meedenken & Uitvoeren'!

Naast de focus om de juiste controles in het werk uit te voeren, hebben we op deze wijze ook de tijd om alle benodigde formulieren en vergunningen aan te vragen of te controleren. Zo voorkomen we onnodige vertragingen. 

Verheij Milieu heeft met Verheij Infra het certificaat BRL SIKB 7000 behaald. 

Meedenken & uitvoeren
De projecten van Verheij Milieu worden steeds groter en steeds complexer. Hieruit voortkomend hanteren wij onze slogan 'Meedenken & Uitvoeren'. Onze aandacht ligt zeker niet alleen op de uitvoering van een project. We gebruiken onze kennis, kunde en jarenlange ervaring om onze opdrachtgevers te ondersteunen. Geregeld komt het voor dat we zelfs nog vóór de gunning van de opdracht hierin bijdragen. Onze opdrachtgevers kennen Verheij dan ook op deze manier en weten ons te vinden bij bijzondere en complexe projecten. Juist deze klussen worden bestempeld als échte Verheij-projecten.

Vanaf de engineering tot aan ons uitgebreide opleverdossier is uw project in goede handen bij Verheij. 

Aanvullende wensen? Probleemstukken waar u zelf niet uitkomt? Verheij Milieu en Verheij Infra denken met u mee, ook al vóór aanvang van de werkzaamheden.

VERHEIJ INFRA B.V.

Verheij Infra B.V. staat al langer dan 30 jaar garant voor betaalbare kwaliteit en een zorgeloos uitvoeringstraject.

We zijn in deze ruim 30 jaar specialist geworden op het gebied van grondwerk  tot geavanceerde rioolconstructies & persleidingen en van bodemsanering, bruggen & betonconstructies tot beschoeiingen & damwandconstructies en natuurlijk groenvoorzieningen.